SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielamy w czasie Mszy Św.:

w I sobotę miesiąca o godz. 18.00 

w III niedzielę miesiąca o godz. 10.00

w I Święto Narodzenia Pańskiego (25 grudnia) o godz. 10.00 

w I Święto Zmartwychwstania (Wielkanoc) o godz. 10.00

Zgłosić chrzest należy najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem

Dokumenty:

Akt urodzenia (do wglądu)

Dane rodziców chrzestnych + zaświadczenie

Zaświadczenia rodziców chrzestnych ze swojej parafii - zezwolenie na bycie ojcem lub matką chrzestną

 

(Rodzicami chrzestnymi mogą być panna, kawaler lub posiadający ślub kościelny - otrzymujący zaświadczenie ze swojej parafii)

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić:

1) żyjący w wolnych związkach  - mieszkający razem bez ślubu kościelnego

2) żyjący tylko na kontrakt cywilny

3) rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek

4) osoby, którym zakazuje Prawo Kościelne

 

Jeśli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii – zezwolenie na chrzest ze swojej parafii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Rezerwację terminu ślubu można dokonać nawet rok wcześniej

3 miesiące przed terminem umówić się telefonicznie na spotkanie

Dokumenty:

Akt chrztu ( ważność ostatnie 6 miesięcy)

Bierzmowanie (zazwyczaj dopisek na akcie chrztu)

Dowód osobisty

Katechezy przedmałżeńskie (ukończone)

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (3 egz.)

Dokument ślubu cywilnego (ksero) ( jeśli narzeczeni zawarli ślub cywilny)

Zgoda z parafii zamieszkania (jeśli żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii)

SAKRAMENT EUCHARYSTII

I Komunia Św. w 3 niedzielę maja  

do I Komunii Św. przystępują dzieci z kl. 3 szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii

(lub posiadające zgodę swojego proboszcza)

Przygotowanie 2-letnie (kl. 2 i 3 szkoły podstawowej )

W Klasie 2:

Dostarczyć odpis skrócony aktu chrztu dziecka z parafii chrztu

 

Msza Św.

Poświęcenie różańca (2 niedziela października)

Poświęcenie książeczki (2 niedziela marca)

Spotkanie z rodzicami (jedno we wrześniu, październiku i marcu)

W klasie 3:

Msza Św.

I spowiedź św. na przełomie listopada i grudnia

Poświęcenie medalika (2 niedziela grudnia)

Poświęcenie świecy (2 niedziela lutego)

Spotkania w kościele po Wielkanocy

II spowiedź św. w tygodniu przed I Komunią Św.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie w I klasie szkoły średniej

Spotkania od września – zgłosić się na I spotkanie i podać swoje dane

Dostarczyć odpis skrócony aktu chrztu z parafii chrztu

Przebieg przygotowania ustalany na spotkaniu we wrześniu

 

Według nowego zarządzenia Księdza Biskupa z dnia 29 września 2017 r.

Przygotowanie rozpoczyna się w klasie 7 szkoły podstawowej i trwa 3 lata.

Sakrament Bierzmowania udzielany jest przy końcu klasy 1 szkoły średniej

przygotowanie obejmuje mieszkających na terenie parafii.

Spotkania są ogłaszane w parafii w czasie ogłoszeń parafialnych kilka razy w roku.

 

dodatek: o Pogrzebie chrześcijańskim

Zgłaszamy w biurze lub u księdza ewentualnie prosimy zakład pogrzebowy o kontakt z księdzem

Przynosimy akt zgonu (do wglądu)