Ogłoszenia parafialne

ZOSTAŃCIE W DOMU

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez Państwo

 podczas każdej Mszy św. i nabożeństw

wewnątrz kościołów może przebywać

maksymalnie 5 osób

             (wyłącznie związani z intencją mszalną)         


Ważna informacja:

Moi Kochani !

Pusty kościół i słaby kontakt z Wami sprawił, że nasza Parafia narodziła się wczoraj 30 marca na Facebooku.

Dzięki temu będę mógł częściej do Was pisać i dzielić się wszystkimi informacjami na bieżąco. Może uda mi się trochę podtrzymać Was na duchu, wzmocnić i przekazać słowa naszej kapłańskiej łączności z Wami.  Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz Jarosław Antkowiak

Jeśli chcecie udostępnijcie dalej naszą stronę na facebooku.

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Wojciecha-Bydgoszcz-109836950667140/   

 Niedziela Palmowa 5.04.2020

Msza Św. bez udziału ludu (epidemia)

„Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.

O. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2008, s. 168

 Ogłoszenia duszpasterskie:

1.     W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, wszystkie Msze Św. sprawowane są bez udziału ludu (tylko 5 osób związanych z intencją).

2.     Spowiedź od poniedziałku do środy (6-8 kwietnia) o godz. 17.00 w salce parafialnej. Można również umówić się tel. 523223434

3.     Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej to pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Cały Wielki Tydzień a szczególnie Triduum Paschalne tj. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota są najważniejszymi wydarzeniami dla każdego wierzącego człowieka.

4.     W Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej (pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa) Dzień ten jest Świętem kapłanów, pomodlimy się o nowe powołania.

5.     W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Jest to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 18.00 liturgia Wielkiego Piątku z adoracją krzyża.

6.     O godz. 20.00 (w tym roku wcześniej ze względu na sytuację) Wigilia Paschalna najważniejsza Msza św. dla chrześcijanina wprowadza nas w tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa. Poświęcony zostaje Paschał. Jest to pierwsza Msza o Zmartwychwstaniu.

7.     W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. jak w każdą niedzielę. Podobnie w II święto Wielkanocy.

8.     W minionym czasie z naszej wspólnoty odeszli: śp. Barbara Kowalewska l.85 – Dobry Jezu a nasz Panie …..

9.      Drogim parafianom i gościom życzymy spokojnej niedzieli, oraz dużo sił na Wielki Tydzień i czas  wchodzenia w święta.

 

Czas inny niż wszystkie. Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, oraz Święta Zmartwychwstania bez udziału ludu.

 

Wytyczne Księży biskupów:

Triduum Paschalne bez „ciemnicy”, grobów pańskich, święcenia pokarmów w kościołach oraz z błogosławieństwem parafii Najświętszym Sakramentem po liturgii paschalnej.


Uczestniczenie w liturgii 

Dyspensa dla wszystkich wiernych
Gorąco zachęcam do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności liturgii tych dni.

W Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w domach.

Triduum Paschalne

Msza Wieczerzy Pańskiej     
Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy pominąć. Na zakończenie Mszy Świętej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.


Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii. W tym roku nie przygotowuje się Ciemnicy.


Liturgia na cześć Męki Pańskiej
.
Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają Suplikacje. Po zakończeniu śpiewu kapłan odmawia modlitwę „Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie”. Następnie otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Po krótkiej adoracji w ciszy udaje się do zakrystii.


W tym roku nie przygotowuje się Grobów Pańskich. Z uwagi na możliwość jedynie indywidualnego nawiedzenia kościoła i osobistej adoracji nie wystawia się Najświętszego Sakramentu w monstrancji.


Wielka Sobota

Nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast niego proszę, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które niech poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.


Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia światła – należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska.
Liturgia chrzcielna – w tej części Wigilii Paschalnej należy dokonać tylko Odnowienia przyrzeczeń chrztu bez pokropienia. 
Zakończenie – gdy nie ma Rezurekcji, w tych nadzwyczajnych okolicznościach należy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.


Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty cza. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.   

 

 

Modlitwa o ustanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Informacja z Kurii Diecezjalnej

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

Po Wielkanocy:
a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

 

DROGA KRZYŻOWA

diakonia muzyczna Ruchu Światło Życie diecezji bydgoskiej (wraz z przyjaciółmi)

https://www.youtube.com/watch?v=JL47WBPNaZc

 

Msze św. z diecezji bydgoskiej

 

Msze św. ogólnopolskie                                               

  • TVP 1 – w niedziele o godz. 7.00 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie,
  • Polskie Radio program 1 – w niedziele o godz. 9.00 i o godz. 19.00 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie,
  • Telewizja TRWAM – w niedziele o godz. 9.30,
  • TVP Polonia – w niedziele o godz. 13.00.
  • Stała transmisja z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze: http://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/

Modlitwa przy Komunii duchowej (gdy nie mamy innej możliwości)

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie”.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJI BYDGOSKIEJ

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –
jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
d) zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br.,
o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską
i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Drodzy Seniorzy!

Gdyby ktoś miał potrzebę zakupu lekarstw a posiada od lekarza e-receptę lub kod, może się skontaktować z parafią lekarstwa zostaną dostarczone wraz z paragonem. Zaistniała taka możliwość dzięki życzliwości osób z parafii.